محاسبه‌گر اقساط پرسنل محترم گروه شرکت‌های حصین


:: لطفا پیش از صدور چک‌ها، قوانین زیر را مطالعه نمایید:

1.  چک‌ها بایستی در وجه " فروشگاه گوشی شاپ " صادر شوند.

2. چنانچه تعداد چک ها از تعداد اقساط ماهیانه کمتر است، تاریخ اولین چک به صورت راس محاسبه خواهد شد.

3. تاریخ چک‌ها حتماً به ریال باشند.

4. برای اقساط بالای 4 ماه می‌توانید هر 2 ماه و یا هر 3 ماه یکبار چک صادر کنید.


{{computePayments}}

لطفا تاریخ فاکتور را انتخاب کنید.

{{computePayments.total | number}} تومان

لطفا مبلغ فاکتور را وارد کنید.

{{computePayments.pre | number}} تومان

لطفا مبلغ پیش‌پرداخت را وارد کنید.

لطفا تعداد ماه اقساط را وارد کنید.

لطفا تعداد چک را وارد کنید.


کمی صبر کنید...

# تاریخ چک مبلغ چک (تومان)
{{checkInfo.number}} {{checkInfo.date}} {{checkInfo.amount | number}} تومان
جمع چک‌ها:
{{totalChecks | number}} تومان
جمع تمام‌شده:
{{totalPayment | number}} تومان