محاسبه اقساط


چک های دریافتی از مشتری قطعا در وجه "شرکت" صادر شود. چک ها فقط با رنگ آبی یا مشکی نوشته شود.
به هیچ وجه در کنار امضا تاریخ صدور چک نوشته نشود.
به مشتری تذکر دهید که چک ها با خط واضح و تمیز نوشته شود و از شلوغ کردن و تکرار مبلغ یا تاریخ در نقاط مختلف چک پرهیز گردد.
چنانچه مشتری بخواهد تاریخ چک را چند روز تغییر دهد،با وارد کردن تاریخ دلخواه مشتری و محاسبه مجدد مبلغ جدید چک را به وی اعلام نمایید.
در صورت داشتن ضامن متن زیر توسط ضامن در پشت چک یا سفته با خط خوانا و کاملا واضح درج و امضا (فقط یک امضا کافیست) و اثر انگشت زده شود:

اینجانب.............................. به کد ملی..................................پرداخت وجه این چک را تضمین مینمایم.

                                                                                                        امضا و اثرانگشت ضامن


{{computePayments}}

لطفا تاریخ فاکتور را انتخاب کنید.

{{computePayments.total | number}} تومان

لطفا مبلغ فاکتور را وارد کنید.

{{computePayments.pre | number}} تومان

لطفا مبلغ پیش‌پرداخت را وارد کنید.

لطفا تعداد ماه اقساط را وارد کنید.

لطفا تعداد چک را وارد کنید.


کمی صبر کنید...

# تاریخ چک مبلغ چک (تومان)
{{checkInfo.number}} {{checkInfo.date}} {{checkInfo.amount | number}} تومان
جمع چک‌ها:
{{totalChecks | number}} تومان
جمع تمام‌شده:
{{totalPayment | number}} تومان